Cmentarz parafialny

Rada Parafialna prosi o utrzymanie dotychczasowego charakteru i wyglądów grobów i nagrobków na cmentarzu parafialnym w Stępinie. Groby, które są nadmiernie rozbudowane powinny zostać przywrócone do założonego stanu tj. pomnika o wymiarach podstawy 30 cm x 90 cm, pozostała część grobu powinna być utrzymana w dotychczasowym standardzie tj. zasiana trawa.