Historia parafii

Zanim wybudowano kościół, mieszkańcy Stępiny i części Cieszyny, uczęszczali na Mszę św. do drewnianej kaplicy, powstałej ze starego domu, należącego do Państwa Zofii i Mieczysława Godków. Kaplica powstała z inicjatywy ks. Stanisława Tomaszka, proboszcza parafii Frysztak, do której Stępina należała. Pierwsza Msza św. została odprawiona 17.01.1971 r. Dnia 21.05.1973 r., bp Bolesław Taborski poświęcił kaplicę pw. bł. Maksymiliana Kolbego. Kaplica służyła także jako punkt katechetyczny dla dzieci ze Stępiny. 13.03.1982 r. Kuria Biskupia w Przemyślu wyraziła zgodę na budowę kaplicy filialnej z punktem katechetycznym w Stępinie według projektu mgr inż. arch. Jerzego Noska. Późniejszych zmian dokonał konstruktor mgr inż. Henryk Modrakowski, który również czuwał nad prawidłowym wykonywaniem robót budowlanych. Pozwolenie na budowę otrzymano 08.07.1982 r. 14.07.1982 r. został poświęcony plac pod budowę, a l7.07.1982 r. rozpoczęto wykopy. 23.10.1982 r. bp Ignacy Tokarczuk, ordynariusz przemyski, poświęcił kamień węgielny. W dniu 14.06.1983 r. bp Ignacy Tokarczuk erygował w miejscowości Stępina parafię pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbego. Pierwszym proboszczem został mianowany ks. Stanisław Łukasz. Do nowej parafii należą mieszkańcy Stępiny i tej części Cieszyny, która należała do Frysztaka. 13.01.1984 r. dekretem Ordynariusza Przemyskiego miejscowość Chytrówka została wyłączona z parafii Pstrągówka a włączona do Stępiny. 08.01.1986 r. parafia, otrzymała pozwolenie na budowę cmentarza w Stępinie, który zaczął funkcjonować w sierpniu 1986 r. Obecny kościół stoi u podnórza góry Chełm, na szczycie którego, przed wiekami Benedyktyni z Tyńca, zbudowali drewnianą świątynię, w której czcili św. Helenę jako patronkę. Dzisiaj po tej świątyni nie ma śladu. Na miejscu dawnego kościoła, jak głosi tradycja, stoi drewniana, zabytkowa kapliczka, do której każdego roku, przychodzą licznie wierni w dzień Zmartwychwstania Pańskiego.